پیام مدیر عامل

پیام-مدیر-عامل

پیام مدیر عامل

 Best Kelebek تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه و مدیریت جهت ارائه ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان.

ما بر این باوریم که توسعه ی شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.
در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، که برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت از آنان است.

این پیام مدیر عامل در دستور کار شرکت قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش فنی و کاهش هزینه ها جزء  اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت است.
در این میان  Best Kelebek هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید  و چندین ساله در امر فروش تشک طبی و طبی فنری و کالای خواب، و همچنین با به کار گیری مدیران لایق و اندیشمند خود، همواره تلاش نموده است که گام هایی در جهت رشد و تعالی خود برداشته تا اهداف از پیش تعیین شده اش را محقق سازد.

مدیر عامل شرکت Best Kelebek