تشک کاملا طبی با لایه های متناوب اسفنج دانسیته 30 و یطرف
موکت ترموفلت 2000 گرم HF دیواره و پارچه گردبافت گرماژ
1300 گرم با نقش دوزی اسفنج 20 کیلویی و 200 گرم لایی و اسپان
باند ضد حساسیت 20 گرمی

تشک Medical 3 کاملا طبی کلبک ترکیه ای

تشک مدیکال 3 کاملا طبی و با لایه های متناوب اسفنج دانسیته 30 کیلوگرمی و یک طرف موکت ترمو فلت اچ اف 2000 گرم دیواره و پارچه گرد باف گرماژ و با 1300 گرم با نقش دوزی اسفنج 20 کیلو گرمی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی جزء یکی از بهترین و پر فروش ترین تشک های ترکیه ای می باشد .