تشک کاملا طبی با اسنفج فشرده و پلی فوم دانسیته بالاو نقش دوزی
اسفنج 20 کیلویی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20
گرمی

تشک Medical 4 کاملا طبی کلبک ترکیه ای

تشک مدیکال 4 کاملا طبی با اسفنج فشرده و پلی فوم دانسیته بالا و  نقش دوزی اسفنج 20 کیلو گرمی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی می باشد .

و جزء یکی از بهترین و پر فروش ترین تشک های ترکیه ای می باشد .

تشک مدیکال 4 جزء ارزانترین تشک های موجود در بازار ایران می باشد.