فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته بالا با موکت HF1200 با
دو طرف پد متصل با اسفنج 5سانتی با دانسیته 30 کیلویی با پارچه
گردبافت گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی 2سانت اسفنج 20 کیلویی
و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی

تشک ultra 2 فنر پاکتی کلبک ترکیه ای

تشک آلترا 2 فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته بالا و با موکت اچ اف 1200  و با دو طرف پد متصل با اسفنج 5 سانتی متر فوق فشرده

با دانسیته 30 کیلویی با پارچه گرد باف گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی دو سانتی متری اسفنج 20 کیلو گرمی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی می باشد .

و جزء یکی از بهترین و پر فروش ترین تشک های ترکیه ای می باشد .

این تشک جزء محبوب ترین تشک های موجود در بازار ایران می باشد.