فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته بالا با موکت 1200 گرم HF
با 4 سانت اسفنج فوق فشرده و دیواره رنگی مخمل مبلی و پارچه
گردبافت گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی 2سانت اسفنج 20 کیلویی
و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی

تشک ULTRA 4 فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته

تشک آلترا 4 فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته بالا و با 4 سانتی متر اسفنج فوق فشرده و دیوار موکت اچ اف 1200 گرم رنگی مخمل مبلی و پارچه گرد باف گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی دو سانتی متری اسفنج 20 کیلو گرمی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی می باشد .

و جزء یکی از بهترین و پر فروش ترین تشک های ترکیه ای می باشد .

این تشک یکی از پر فروش ترین و زیباترین تشک های کلبک ترکیه می باشد.