ابر فوق فشرده 19 سانتی با ابر هوشمند 90 کیلویی دیواره رنگی
مخمل مبلی و پارچه گردبافت گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی مخمل مبلی و پارچه گردبافت گرماژ 1300 گرم با نقش دوزی
2سانت اسفنج 20 کیلویی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد
حساسیت 20 گرمی

تشک Visco Medical 1 دو نفره kelebek  – بست کلبک

تشک Visco Medical 1 دو نفره کلبک تهیه شده با ابر فوق فشرده 19 سانتی متری و با ابر هوشمند 90 کیلو گرمی و با دیواره ی رنگی مخمل مبلی و پارچه ی گردباف گرماژ 1 کیلو و 300 گرمی با نقش دوزی 2 سانتی متری و اسفنج 20 کیلوگرمی و 200 گرم لایی و اسپان باند ضد حساسیت 20 گرمی باعث شده که این تشک جزء بهترین انتخاب مردم در بین تشک های طبی فنری باشد.

همچنین این تشک به خاطر مرغوبیت متریال به کار رفته در آن و قیمت بسیار مناسب آن از محبوبیت خاصی بر خوردار است و بیشترین استقبال را در بین دیگر تشک ها داراست.