فنر پاکتی ساپورت شده با اسفنج دانسیته بالا با موکت 2000 گرم HF
با 6 سانت اسفنج فوق فشرده و 5 سانت ابر هوشمند دانسیته 90
کیلویی دیواره رنگی مخمل مبلی و پارچه گردبافت گرماژ 1300 گرم
با نقش دوزی 2سانت اسفنج 20 کیلویی و 200 گرم لایی و اسپان باند
ضد حساسیت 20 گرمی